Prusi Dosszié

Prusi Dosszié

KOZMIKUS TUDÁS AZ ARANYLEMEZEKEN

2020. október 13. - Prusi

Jelentős érdeklődés kísérte a Meridián Csoport első konferenciáját, amelynek 2020. október 10-én a budapesti KMO Művelődési Központ adott otthont. Az Exkluzív aranylemez-konferenciára az ország különböző pontjairól érkeztek előadók és résztvevők.

Rendkívül izgalmas, sokakat érdeklő témákról szólt a Meridián Csoport első egész napos, tematikus rendezvénye, amelynek fókuszában a Föld különböző pontjain talált, illetve földönkívüli lények által átadott aranylemezek álltak. Az Exkluzív aranylemez-konferenciát a koronavírus-járvány miatt az eredetileg tervezett időponthoz képest fél évvel később, és így is a járványügyi rendszabályok szigorú betartásával tudtuk megrendezni.

A 2015-ben alapított Meridián Csoport nevében Perlaki Zsuzsanna Évával együtt köszöntöttem a konferencia hallgatóságát. Bevezetőmben utaltam arra, hogy az emberi hiszékenységnek, tájékozatlanságnak, elfogultságnak és az internetes közösségi oldalaknak köszönhetően az álhírek és a szándékos megtévesztések korát éljük. A merev elutasítás és a naivitás szélsőségei között azonban ott találjuk a józan kritikai gondolkodók egyre szélesedő rétegét, akik építő jellegű kritikával, termékeny eszmecserével vitatnak meg egy-egy témát – szerencsésebb esetben a személyeskedő hangnemet is mellőzve. Nyugodt szívvel állíthatom, konferenciánk előadói az utóbbi szempontokat tartották fontosnak.

A konferencián szó volt egyebek mellett az aranylemezek hitelességéről, a rájuk vésett tudásanyagról, a lemezeken rejlő kozmikus tudás átadásának fontosságáról, a szíriuszi és földi ősrovások összehasonlításáról, a lemezek és nem földi lények kapcsolatairól. Eőry Szabó Ferenc és Eőri Szabó Ferenc a kozmikus térben és időben egymástól távol eső civilizációk között folyamatosságot biztosító, több ezer éves és újkori aranylemezek tudásmegőrző és -továbbadó szerepéről tartott előadást. Az emberiség több tízezer éves múltjára visszatekintő, kozmikus tudást is rögzítő, úgynevezett uráli aranylemezekből, valamint ezek rovásírásos másolataiból és a hozzájuk fűzött, hagyományokon alapuló kiegészítő tudásanyagból, a Paál Zoltánnak köszönhetően ismertté vált Arvisurákból sokat tudhatunk meg a múltunkról és a jelenünkről, sőt még a jövőnkről is. Az ecuadori Tayos-barlangot, a világ egyik legrejtélyesebb, parázs vitákat és összeesküvés-elméleteket gerjesztő objektumát 1969-ben Móricz János munkássága nyomán ismerhette meg a világ közvéleménye. A helyi shuar törzs mítosza szerint magasabb rendű lények lakják a titokzatos barlangrendszert, amelynek híres Fémkönyvtárában több ezer arany- vagy aranyozott lemez őrzi az emberiség valódi eredettörténetét. Az ősi Heracleion víz alatti maradványai közül, a Földközi-tenger mélyéről számtalan aranylemezt hoztak felszínre, amelyek sokat mesélnek a letűnt kor történelméről, kultúrájáról. Az iraki Isztár-templomban 3200 éves aranytáblát őriznek, a pyrgi lemezekre az ősi etruszk Cerveteri mellett bukkantak. A Kr. e. V. századból származó, dél-itáliai és krétai sírokból előkerült vékony aranylemezek a túlvilág mitikus geográfiájára vonatkozóan tartalmaznak a halott lelke számára utasításokat. Szerbia délkeleti részén, a Duna jobb partján fekvő egykori római városban, Viminaciumban egy temetkezési helyen ezüst és arany lamellára vésett, titokzatos varázsszövegeket tartalmazó, csaknem kétezer éves amuletteket találtak. Egy idegen űrhajó utasainak köszönhetően 1974-ben 86 darab aranylemez került Izsáky László birtokába. Az erdélyi kutatónak a Keleti-Kárpátokban, a Gutin hegységben található Kakastaréj közelében, a társaival együtt felrajzolt ufólehívó jel segítségével sikerült kapcsolatba lépnie egy földönkívüli civilizáció képviselőivel, s később meg is fejtette a tőlük kapott aranylemezek üzenetét, pontosabban lehetséges megfejtéseket adott azokra. A Föld különböző pontjain számos aranylemez hozható kapcsolatba földönkívüli – egészen pontosan nem feltétlenül materialista földi – lényekkel, és a maradandóság, az értékállóság érdekében aranylemezre vésett szövegek rendkívül fontos információkat tartalmaznak az egész emberiség, sőt talán az egész univerzum számára. Aranylemezeken rejtőzik az igazság, és várja, hogy az emberiség megérjen a változásra, tudatára ébredjen annak, hogy eddig egy megtévesztett, hazugságokra épített, szűkre korlátozott világban hitt.

Perlaki Zsuzsanna Éva bemutatta idén megjelent új könyvét, a Meridián-könyvek második kötetét, amelyben az ősi rovások tükrében értelmezi újra az Izsáky-féle erdélyi aranylemezek üzenetét, illetve beszélt a kozmikus kapcsolatfelvétel további lehetőségeiről is. Az elmúlt csaknem fél évszázadban számtalan próbálkozás történt arra, hogy – Izsáky László bőröndnyi hagyatékára alapozva – hasonló lehívójelek segítségével reprodukálják a kapcsolatfelvételt, ám senki nem járt olyan sikerrel, mint Zsuzsa és társai. Erről szól a Meridián Csoport gondozásában 2018-ban megjelent „A jel” című dokumentumregény. Perlaki Zsuzsanna Éva idén megjelent új könyvében és mostani előadásában az erdélyi aranylemezeket vette górcső alá, melyeket 46 évvel ezelőtt adtak át földönkívüliek Izsáky Lászlónak és társainak. Bemutatta a lemezeken szereplő idegen írásjelek és az ősi földi ábécé hasonlóságait és különbségeit. Rámutatott arra, hogy Izsáky László helytelenül fejtette meg a lemezeket, hibás ábécét állított össze, ezáltal a köztudatban elterjedt „versikék” helyett teljesen más értelmet rejthetnek a jelek. Hónapokon át elemezte az aranylemezekre rótt betűket, számtalan összehasonlító táblázatot készített, sokféleképpen próbálta dekódolni a szövegeket. Elrugaszkodott a berögzült földi szokásoktól, és univerzális gondolkodásra törekedett. Véleménye szerint a kozmikus Biblia néhány darabja kerülhetett az emberiség kezébe, amely a teremtés hajnalát meséli el.

Varga Zoltán az ecuadori Tayos-barlanggal és az ott található Fémkönyvtárral kapcsolatos legújabb kutatások eredményeiből nyújtott ízelítőt, színes előadását személyes élményekkel fűszerezte. Móricz 1991-ben bekövetkezett haláláig nem hozta nyilvánosságra a Fémkönyvtár pontos helyét, mivel tudta, a körülmények nem teszik lehetővé, hogy az emberiség hasznára, felemelkedésére legyen az ebben őrzött tudás. Tudta, hogy rossz kezekbe kerülve mindez fordítva sülhet el – s tudjuk, hogy a nemzetközi helyzet ma sem jobb. A kutatók leletekkel dolgoznak, ezek hiányában nem foglalhatnak állást, a tekintélyüket sem akarják megingatni a téma melletti állásfoglalásukkal. A másik sajnálatos ok is az emberi ostobaság terméke: a meglévő információkat elferdítve, féligazságokat logikátlanul összekötve jelennek meg cikkek, melyek a ma már elérhető hiteles információk ellenére is elárasztják az internetet. Így nehéz harcolni annak érdekében, hogy Móricz kutatásának eredménye hiteles maradjon a magyar és a nemzetközi közvélemény előtt. Varga Zoltán véleménye szerint a Tayos-barlanggal kapcsolatos és valóban fantasztikusabbnál fantasztikusabb tudósítások, feltételezések 80 százaléka a legendák világába tartozik, és nagyjából 20 százalékuk alkothatja a valóságot. Amennyiben a fennmaradó 20 százalék alapos feltárásra kerül, az ebből leszűrhető eredmények is döbbenetesen új információkkal gazdagíthatják az őstörténeti kutatásokat.

Az előadássorozat után kerekasztal-beszélgetést tartottunk a kutatók terepen szerzett tapasztalatairól, munkájuk kulisszatitkairól, és válaszoltunk a nézői kérdésekre is, majd kisorsoltuk a tombolanyereményeket. A konferencia dedikálással egybekötött könyvvásárral, jó hangulatú beszélgetésekkel zárult.

FOTÓK: GETTO MÁRTON

süti beállítások módosítása